Historia

Bingers Mekan AB etablerades 1996 genom förvärv och sammanslagning av två smides- och mekaniska verkstäder i Visby. Verksamheten omfattar projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide, industriunderhåll samt skärande bearbetning såsom fräsning, slipning och termisk metallsprutning.