Koncernförhållanden

TEG AB är koncernens moderbolag.

Övriga bolag i koncernen är:

Gotlands Bilfrakt AB som utför transporter mellan Gotland och fastlandet samt lokalt på Gotland i samarbete med  DB Schenker.

Translast Transport AB verksamhet omfattar transporter (huvudsakligen olja och avfall), lyft med mobilkranar upp till 130 ton och tunggodshantering. Translast har idag tre moderna mobilkranar på ön.
Del av transportverksamheten bedrivs i samarbete med Gotlands Åkericentral AB.

Gotlands Åkericentral AB som har fyra affärsområden:
– transporter, ca 115 lastbilar
– anläggningsentreprenader, ca 75 tunga maskiner
– anläggningsmaterial, grus, sand, jord och kalkstensflis
– återvinning av betong- och schaktmassor