Våra Tjänster

Bingers Mekan AB arbetar mycket med service och reparationer hos industriföretag. Våra
team arbetar ofta under sk. produktionsstopp där man måste reparera eller nytillverka delar i en produktionslinje.
Vi kan i regel utföra tillverknings- och reprationsuppdrag med kort varsel.
Bingers Mekan AB arbetar även med byggnadssmide och tillverkar olika typer av stålkonstruktioner
såsom stålstommar, trappor och räcken mm. Vi tillverkar i mesta möjliga mån alla delarna i vår verkstad för att sedan utföra slutmontering på plats.

Med systerföretaget Translast Transport AB har vi tillgång till mobilkranar och kan utföra industriservice och montage av byggkonstruktioner. Vi utför även maskinflyttning och det mesta inom tunghantering.