Våra Tjänster

Bingers Mekan AB arbetar med service och reparationer hos industriföretag.
Vi arbetar även med byggnadssmide och tillverkar olika typer av stålkonstruktioner såsom stålstommar, trappor, glasade stålpartier, pergola och räcken av alla slag mm. Tillsammans med Dig som kund tar vi fram underlag och tillverkar enligt önkemål.

Vi har även en separat avdelning där vi tillverkar rostfria produkter enligt kundens behov.

Vi kan i regel utföra tillverknings- och reprationsuppdrag med kort varsel.