Koncernförhållanden

Övriga bolag i koncernen är:

Gotlands Bilfrakt AB som utför transporter mellan Gotland och fastlandet samt lokalt på Gotland i samarbete med Schenker.

Bingers Mekan AB projekterar, tillverkar och monterar stålkonstruktioner och byggnadssmide, utför industriunderhåll samt skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning, slipning och termisk metallsprutning.

Gotlands Åkericentral AB som har fyra affärsområden:

  • – transporter, ca 115 lastbilar
  • – anläggningsentreprenader, ca 75 tunga maskiner
  • – anläggningsmaterial, grus, sand, jord och kalkstensflis
  • – återvinning av betong- och schaktmassor