Om Bingers Mekan

Bingers Mekan AB är en smides- och mekanisk verkstad belägen i Visby. Bingers Mekan AB står för engagemang, flexibilitet och kvalitet.

Vi är certifierade enligt SS EN1090-2 och gäller för bärverksdelar i stål som tillverkas i vår verkstad. Produkterna måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta när de säljs. Tillverkaren måste vara certifierad mot standarden för att kunna deklarera och märka produkterna.

Bingers Mekan AB har bl.a. byggnadssmide som specialitet. Verksamheten omfattar service och industriunderhåll, viss projektering,  tillverkning och montering av stålkonstruktioner, byggnadssmide samt skärande bearbetning. Vi utför även alla sorters smidesarbeten och reparationer för privatkunder och lantbruk. För att våra kunder skall få bästa möjliga resultat av sina beställningar tillämpar och arbetar vi enligt väl förtrogna tekniker och metoder. Vår maskinpark och vårt arbetsområde tillåter produktion inom såväl fin som tung mekanik.

Affärsmotto:
Resurser och kompetens grundade på kunskap och erfarenhet!