Om Bingers Mekan

Bingers Mekan AB etablerades 1996 genom förvärv och sammanslagning av två smides- och mekaniska verkstäder i Visby.
Verksamheten omfattar projektering, tillverkning och montering av stålkonstruktioner och byggnadssmide, industriunderhåll samt skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning, slipning, laserskärning och termisk metallsprutning.

Idag är vi ca 20 personer som arbetar och trivs på Bingers Mekan AB.
Bingers Mekan AB i Visby ingår i konsernen TEG AB , tillsammans med Translast Transport AB, Gotlands Åkericentral AB och Gotlands Bilfrakt AB, sedan januari 2010.