Historia

Translast Transport AB i Visby köptes den 1 juli 2008 av Gotlands Åkericentral AB och efter omorganisation i slutet av 2009 är ett helägt dotterbolag till TEGAB (Moderbolag i koncernen där även Gotlands Åkericentral AB, Bingers Mekan AB och Gotlands Bilfrakt AB ingår).

Bolaget ingick tidigare i en gotländsk företagsgrupp – ägd av familjen Nyberg – som har åkaretraditioner i flera generationer sedan i början av 1900-talet. I begynnelsen med häst och vagn, från 1930 med lastbilar.

Nybergs Åkeri utvecklades under 1960 och -70-talen till Nybergs Entreprenad AB och blev det ledande företaget på Gotland inom väg- och anläggningsbyggande. Bolaget såldes 1975 till ABV (nuvarande NCC) varvid den ”åkeriverksamhet”, som ingick i ”Nybergs”, överläts till det nybildade Translast Transport AB.

Familjen Nyberg var 1963 en av grundarna till Gotlands Bilfrakt AB som bedriver godstrafik mellan Gotland och fastlandet samt lokalt på Gotland i samarbete med Schenker. Bolaget blev 1994 ett helägt dotterbolag till moderbolaget – Moneda Invest AB. Verksamheten avyttrades i oktober 2002 till Gotlands Åkericentral.

Från 1 juli 2008 köptes Translast Transport AB av Gotlands Åkericentral, under slutet av 2009 omorganiserades koncernen där ett nytt moderbolag bildades ur Gotlands Åkericentral med Translast Transport, Bingers Mekan, Gotlands Bilfrakt och Gotlands Åkericentral som helägda dotterbolag till TEG AB.

Den 1 september 2008 avyttrades Translast:s miljöverksamhet till Ragn-Sells AB