Koncernförhållanden

Den  1 januari 2010 bildades koncernen TEG AB.
Organisationsnummer: 556620-8137

Ordförande Per Vinberg, arbetar deltid
Ekonomichef Marie Ahlgren (tel:0498-28 28 84), delas med Gotlands Åkericentral

Övriga styrelseledamöter:
Anders Dahlgren
Jacob Wallin
Lars Samuelsson
Görel Almgren
Thomas Nyberg

Revisor: Anita Levander 

Förutom Gotlands Bilfrakt AB ingår följande företag i koncernen:
Gotlands Åkericentral AB
Bingers Mekan AB
Translast Transport AB