Om Translast Transport

Vår verksamhet omfattar transporter (huvudsakligen olja), lyft med mobilkranar och tunggodshantering.
Del av transportverksamheten bedrivs i samarbete med Gotlands Åkericentral AB.
Antalet anställda är ca 6 st.

Företaget är samlokaliserat med sitt systerföretag Bingers Mekan AB vid Skarphällsgatan 18 i Visby och ägs av moderbolaget TEG AB.

Translast är medlem i Sveriges Åkeriföretag

Translast är medlem i Svenska Mobilkranföreningen

Translast är medlem i Gotlands Byggmästareförening