Om Translast Transport

Vår verksamhet omfattar bränsletransporter och lyft med mobilkranar samt tunggodshantering.Företaget är samlokaliserat med sitt systerföretag Bingers Mekan AB vid Skarphällsgatan 18 i Visby.

Translast är medlem i Sveriges Åkeriföretag

Translast är medlem i Svenska Mobilkranföreningen

Translast är medlem i Gotlands Byggmästareförening