Beställa & hyra en mobilkran

Om du vill boka en kran för ett uppdrag, diskutera priser eller tillvägagångssätt, klagomål, beröm eller övriga förfrågningar, ring, faxa eller fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig så snart som möjligt.

Välkommen att höra av dig till oss !

Translast Transport AB
Skarphällsgatan 18
621 41 VISBY
Telefon:  0498-20 56 40
E-post: info@translast.se

Mats Regin
Telefon: 0498-20 56 40
Mobil: 070 447-56 70

Linda Jacobsson
Telefon: 0498-20 56 40
Mobil: 070-447 56 02

Hur går det till och vad ska man tänka på ?

För att snabbare och enklare kunna erbjuda rätt lyft för Er, behöver vi lite information. Normalt genomför vi en lyftplatsbesiktning före varje enskilt lyft på ny plats. Kontakta oss för ett sådant besök. För att vi ska kunna hjälpa er på bästa sätt finns det några saker som det är bra att ta reda på i förväg såsom:

 1. Vad skall lyftas?
 2. Vad väger det?
 3. Inom vilken radie ska det ske?
 4. Höjd
 5. Hur ser arbetsområdet/omgivningen ut?
 6. Kan man köra ända fram?
 7. Behövs tillstånd?
 8. När skall det ske?

Kontakta oss om ni har några frågor!


  Att välja lämplig mobilkran för uppgiften

  Data om kranars maximala lyftkapaciter och bomlängder ger i första hand vägledande information om kranarna. För att få fullständig bild av kranens kapacitet och möjligheter måste man ha tillgång till kranens lyftdiagram. Där kan man utläsa lyftförmågan vid olika utliggningar på bom- och blockutrustningar.

  Tillåten lyftkapacitet finns reglerad i normer och fastställs vid kranens typbesiktning. Det är således nödvändigt att rådgöra med kranuthyraren för att kunna välja lämplig kran för viss arbetsuppgift. Diagrammet redovisar lyftvärden i ton.

  Leverans & Ansvarsbestämmelser

  • Vid arbete under icke ordinarie arbetstid tillkommer övertids- och ob-tillägg.
  • Offererade priser gäller exklusive mervärdesskatt om inget annat avtalas.
  • Kranarnas ordinarie lyftutrustning ingår i timpriserna.
  • Tid för transport till och från arbetsplats debiteras med maskinens timpris.
  • Kostnader för transport och montering av extra motvikter och tilläggsutrustning etc. tillkommer.
  • Kostnader för eventuella transport- och uppställningstillstånd tilläggsdebiteras.
  • Restids- och resekostnadsersättning till ord. förare ingår i maskintimpriserna. För extra personal tillkommer restids- och resekostnader.
  • I övrigt tillämpas leverans- och ansvarsbestämmelser enligt ”Allmänna hyresbestämmelser för mobilkranar, AHK18”