Om Gotlands Bilfrakt

Gotlands Bilfrakt grundades 1963 och bedriver godstransporter mellan Gotland och fastlandet, samt lokal distribution på Gotland. Vi kör i samarbete med DB Schenker.

Daglig linjetrafik bedrivs mellan Gotland och Stockholm/Mälardalen, Göteborg/Västkusten, Malmö/Skåne, Kalmar/Nybro, Norrköping/Linköping, Jönköping och Örebro samt distributions- och beställningstrafik på Gotland. Trafiken mellan Gotland och Stockholm/Mälardalen sker med påhängsvagnar, så kallade semitrailers. Vi har åtta dragbilar stationerade i Stockholm


Huvudkontoret är beläget i Visby på Lundbygatan 3 där vi har kontor, personalutrymmen och fordonsuppställning. Den sammanlagda fordonsparken – lastbilar och släpfordon – uppgår till ca 170 enheter

Gotlands Bilfrakt har cirka 110 anställda.