Om TEG AB

TEG är det samlande namnet för vår koncern som består av moderbolaget TEG AB samt de fem dotterbolagen Bingers Mekan AB, Gotlands Bilfrakt AB, Gotlands Åkericentral AB, Translast Transport AB samt TEG Förvaltning och Fastigheter AB.

TEG bildades 2010 och idéen är att äga, samordna och utveckla marknadsledande bolag inom Transport och Entreprenad på Gotland, därav namnet. Våra 21 aktieägare finns alla på Gotland vilket borgar för lokalt engagemang och hållbarhet. Vi är stolta över att bo och verka på Gotland.

Vår verksamhet präglas av affärsmässighet, hållbarhet, utveckling, samordning och lokalt ansvar. Detta är framgångsfaktorerna som är värdeskapande för oss, vår personal och våra affärspartners och som ger hållbar utveckling i vår värld.
Koncernen omsätter runt 400mkr per år och samlar ca 130 anställda.
Koncernstyrelsen och dotterbolagsstyrelserna leds av ordföranden Susanne Jangdal, 070-108 14 40 , susanne.jangdal@tegotland.se.