Lokaler

Verkstadshall; 850 kvm
Klipp- och bockhall; 220 kvm
Mekanisk verkstad; 125 kvm
Förråd, lager; 330 kvm
Kontor, personalutrymmen; 210 kvm
Fastigheten ägs av TEG Fastigheter AB