Maskiner & Utrustning

 • Laserskärningsmaskin, skärbord 1500×3000 mm, 20 mm svartplåt, 10 mm rostfritt, 8 mm aluminium.
 • Kantpress/plåtbockning, presskraft 175 ton, 3 m knäcklängd. Plåttjocklek max 12 mm.
 • Klipp och stansmaskin.
 • Gradsax, klippkraft 180 ton, 4 m klipplängd. Plåttjocklek max 25 mm.
 • Rundvals. Max 10 mm, bredd 3 m, diameter 400 mm
 • Ringbock Simasv.
 • Svetsar. Metallbåge, tig, rörtråd.
 • Bandsåg, max 0 grader 450×300 mm, Max vid 45 grader 300 mm.
 • Pelarborrmaskin. 50 mm borr.
 • Traverser med upp till 6,3 tons lyftkapacitet.
 • Vals-, knäck-, klipp- och bockmaskiner, sågar, hydraulpressar mm.
 • Avskild rostri verkstad